schakelen Nieuwe uitnodiging Hartogs, 15 juni 1927
 
  

 
 

 

 ...'Ik weet niet of ik je al schreef dat de directie van de Kunstzijdefabriek in Arnhem Micki opnieuw de post van onderdirecteur heeft aangeboden; maar Micki heeft na rijp beraad de baan toch afgeslagen omdat zo'n post hem toch nooit bevredigd had en alleen veel opwinding en ergernis de uitkomst was geweest.
 

Nu betekent het natuurlijk, zelfstandig iets te beginnen, vooral ook met het oog op de toekomst van onze vijf jongens, maar zoals gezegd, het is niet zo gemakkelijk, en men moet voorzichtig en
weldoordacht te werk gaan om tot een besluit te komen.'


(Brief Hanni Bury-Mueller aan haar zus Toni in Bremen (Nijmegen 15 juni 1927)
 
 


 


schakelen