schakelen Oprichting kantoor Nyma, 24 maart 1928
 
  

 
 

 

 

 

 

 


 


'...Het wordt nu werkelijk tijd, dat Micki zijn kantoor opent en dat zal nu op 1 april gebeuren en wel in de Lange Burchtstraat, waar Micki voorlopig 4 kamers heeft gehuurd onder zijn naam. De firma zal ongeveer twee maanden bestaan, dwz. totdat de koninklijke goedkeuring voor de oprichting van de fabriek een feit is, pas dan zal de kunstzijdefabriek operationeel zijn. Je zult over de zaak misschien in de krant hebben gelezen. Het plan voor de oprichting van een derde kunstzijdefabriek heeft hier in Holland nogal stof doen opwaaien. We willen maar hopen dat Micki's werk ook met succes bekroond wordt, maar we zullen wel lange tijd geduld moeten hebben. Micki rekent dat het wel drie jaar zal duren eer de fabriek verdienste zal afwerpen.Eerste jaar bouwjaar, tweede jaar proefjaar, derde jaar een beetje verdienste!
 
 


Geldelijk is dit jaar voor Micki geen voortuitgang daar een nieuwe fabriek, die nog geen winstcijfers kan tonen, toch moeilijk met grote uitgaven aan salarissen kan worden bezwaard en daar Micki ook met eigen kapitaal deelneemt in de fabriek, die de eerste drie jaar geen rendement zal bieden, kun je je indenken dat het voorlopig veel werk brengt, waarvoor je pas in later jaren op beloning mag rekenen. Maar zoals gezegd, wie niets waagt, die wint en presteert niets in het leven. We zullen maar hopen dat de onderneming succes zal hebben en zich naast de andere grote bestaande fabrieken in dezelfde branche een plaats onder de zon zal verwerven.

(Hanni Bury-Müller aan haar zus Toni in Bremen, Nijmegen 24 maart 1928 )

 

   
   

   
   
 
     
 


schakelen